La FVNG compta amb nou servei digital

La FVNG compta amb nou servei digital

Des de dilluns, la Federació compta amb un nou servei: la INTRANET DE LA FVNG.

A aquest espai es podrà, entre altres, rebre missatges, consultar l’arxiu d’assemblees celebrades amb les seues actes i consultar recursos i formularis diversos. La plataforma serà gestionada íntegrament per la Junta Directiva i les Vocalies Territorials.

Amb aquesta plataforma pretenem centralitzar el treball intern de la Federació concentrant la informació a un mateix espai. També ajudarà a millorar la comunicació entre la Junta i les colles, entre la mateixa Junta, i entre les Vocalies Territorials amb les colles que hi formen part.

Seguim ampliant serveis per a les colles de la Federació.