Transparència

Subvencions concedides en 2023

Generalitat Valenciana – Institut Valencià de Cultura  —>  25.000 €