Transparència

Subvencions concedides en 2022

Generalitat Valenciana – Institut Valencià de Cultura  —>  20.000 €